AKTUALNOŚCI

Komunikat FEROMEDIA

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony: piątek, 25 września 2015 19:08 Wpisany przez Administrator piątek, 25 września 2015 18:56

Szanowni Państwo,

ORYGINAŁ  PISMA

W związku z kolejną zmasowaną akcją, szkalującą dobre imię marki Feromedia, na której rozwój i pozytywne postrzeganie pracuje kilkanaście firm zatrudniających łącznie ponad 150 osób, chcielibyśmy przekazać nasze stanowisko w zaistniałej sytuacji.

Od piątku 18 września b.r. dostajemy sygnały, że wielu Klientów otrzymało pismo, w którym na jednej stronie wydrukowany jest wniosek o przeprowadzenie kontroli legalności działania przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, kierowany do podmiotu nieznanego, zaś na drugiej stronie zamieszczono komentarz szkalujący przedsiębiorcę. Wniosek podpisany został przez Starostę Łukowskiego Janusza Kozioła. Pomimo, że na wniosku nie wskazano adresata, co dowodzi, że intencją jego przygotowania jest rozsiewcze rozpowszechnianie w celu szkalowania przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, to Urząd Komunikacji Elektronicznej, w swojej odpowiedzi na niniejszy wniosek, jasno i wyraźnie wskazał, że pismo starosty nawołuje do złamania podstawowych praw i wolności gwarantowanych przez najwyższy akt Rzeczypospolitej Polskiej, jakim jest Konstytucja tego Kraju. Poza tym UKE dobitnie stwierdza, że: “nieuprawnione są tezy o niedopuszczalności funkcjonowania Przedsiębiorcy na rynku i świadczenia przez niego usług telekomunikacyjnych”. Dla Państwa refleksji i oceny pozostawiamy odpowiedź na pytanie: dlaczego do Klientów został rozesłany tylko wniosek Starosty Łukowskiego, bez dołączonej odpowiedzi Urzędu Komunikacji Elektronicznej?

Ponieważ w obrocie prawnym nie istnieje żadna decyzja administracyjna, jak i wyrok sądu, który wskazywałby na samowolę budowlaną lub inne nielegalne działania naszej firmy, to niewątpliwie stawianie takich tez, przez wysoko postawionych urzędników, mogą wypełniać znamiona pomówień, podlegających karze z z art. 212 kodeksu karnego.

Być może Odbiorcy pisma są zaskoczeni postawą Starosty Łukowskiego Janusza Kozioła, natomiast nas zupełnie ona nie zaskakuje, gdyż na przestrzeni ostatnich kilku lat jest to kolejna zorganizowana akcja rozsiewczą mająca na celu zdestabilizowanie funkcjonowania naszej firmy. Podobne pisma Janusz Kozioł podpisywał i adresował do Prokuratury Apelacyjnej i Okręgowej w Lublinie, Komendy Wojewódzkiej w Lublinie, Komendy Powiatowej w Łukowie, Łukowskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łukowie, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie, Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Administracji i Cyfryzacji, CBA, ABW, Powiatowej Straży Pożarnej i najprawdopodobniej wielu innych pisemnie i słownie. Pisma te stanowią materiał dowodowy w postępowaniu karnym m.in. przeciwko Staroście Januszowi Koziołowi, a przedmiotowy wniosek również do nich dołączy.

Chcielibyśmy Państwa zapewnić, że pomimo tak szerokiego frontu czarnego marketingu, nasza firma rozwija się wyśmienicie, rozbudowujemy wiele przyłączy światłowodowych w technologii FTTH/GPON na powiecie łukowskim, ryckim, bialskim, siedleckim, radzyńskim, garwolińskim, lubartowskim, a nasza infrastruktura oparta o własne światłowody sięga niemalże od Wisły do Bugu. Uspakajamy naszych obecnych i przyszłych Abonentów, że nie ma żadnych przesłanek do zaprzestania świadczenia usług telekomunikacyjnych.

W wyżej wymienionej przestrzeni geograficznej współpracujemy z kilkudziesięcioma samorządami i pomimo, że inwestycje liniowe mają wybitnie ciężko w przestrzeni urzędniczej, to żaden z tych samorządów nie angażuje się tak aktywnie w hamowanie inwestycji i oczernianie naszej marki. Szereg pisemnych pomówień spowodowało pasmo nieustannych kontroli, w tym miejscu należy zaznaczyć, że po kilkumiesięcznej kontroli realizowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli, po zbadaniu podstaw prawnych procesu i procedur inwestycyjnych, NIK stwierdził, że są one zgodne z prawem.

Reasumując, rozsyłany do Klientów wniosek, podpisany przez Starostę Łukowskiego Janusza Kozioła, wraz z informacją na odwrocie, jest działaniem niemieszczącym się w ramach żadnej etyki, moralności i zostanie poddany badaniu pod kątem łamania prawa i wkraczania w obszar karalności wynikający z kodeksu karnego.

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Budner
Mariusz Budner

 

Wniosek o dodatkowy autobus

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

W dniu 23.09.2015 r. Rada Sołecka Wólki Wiśniewskiej, oraz Sołtys Wólki Wiśniewskiej wystosowali pismo do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Sp. z o.o. z prośbą o zwiększenie częstotliwości kursów linii autobusowej nr 7.  Przedmiotem sprawy są godziny kursów w przedziale 10 – 12. dla młodzieży, która dojeżdża do szkół w Siedlcach oraz pozostałych mieszkańców naszego sołectwa.


O przebiegu sprawy będziemy informowali na bieżąco.

Rada Sołecka i Sołtys Wsi Wólka Wiśniewska

   

Przedstawienie - zebranie

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail


Pierwsze zebranie już się odbyło, dziękujemy za tak liczne przybycie.

 

 

 

 


Niebawem kolejne spotkanie

   

Święto Chleba 2015

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Tak Bawiliśmy się na Święcie Chleba

Zapraszamy do galerii

kliknij zdjęcie aby otworzyć galerię

 

 

 

 


   

Premie dla młodych rolników - szkolenie

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 07 sierpnia 2015 16:46

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do współpracy w przedsięwzięciu realizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z zakresu promocji PROW 2014-2020, a w szczególności omówieniu warunków i trybu przyznania oraz wypłaty pomocy na operacje, pn.  ,, Premie dla młodych rolników.”

Biuro Powiatowe ARiMR w Siedlcach chce dołożyć wszelkich starań, aby pomóc przyswoić wiedzę naszym Beneficjentom. Planujemy razem z Doradcami Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Siedlcach w najbliższym czasie przeprowadzić cykl szkoleń, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z dofinansowania unijnego. Zapraszam do osobistego udziału w szkoleniach i proszę o rozpowszechnienie tej informacji wśród mieszkańców Gminy.

W załączeniu dołączam list Pana Andrzeja Grossa Prezesa ARiMR, zaproszenia na szkolenia.

Ponad to, informuję, iż jest zaplanowane szkolenie w dniu 14 .08.2015r. /piątek/ w Zajeździe ,,Chodowiak”  koło Siedlec  od godz. 10.00 do 14.00 z udziałem Pana Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pana Marcina Podgórskiego Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego w Warszawie.

Pozdrawiam,

Marzena Komar
Z-ca Kierownika BP Siedlce
Tel.25/633 68 40

ZAPROSZENIE

HARMONOGRAM

   

Strona 8 z 23

Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin